Vakuf Darulilm

Zadužbinu je osnovao Dr. med. Mahmoud Tantawi sa svojom suprugom Barbarom. Dr. Tantawi je rođen 1940. godine u Egiptu.

Nakon mature odlazi u Beč / Austrija, gdje se upisuje na medicinski fakultet. Studij medicine nastavlja i završava u Liberku (Lueberck) Njemačka. Za vrijeme specijalizacije iz oblasti hirurgije radio je na raznim velikim klinikama u Njemačkoj sve do 1978. godine kada je otvorio vlastitu hirurušku ordinaciju i privatnu kliniku.

Svoj rad na humanitarnom polju počeo je 1992. godine za vrijeme rata u BiH kada je osnovao udruženje ''Prijatelji Bosne i Hercegovine''. Ova organizacija je organizirala mnogobrojne transporte pomoći sa živežnim namirnicama i medikamentima za Bosnu i Hercegovinu. Uz to su vodili brigu o izbjeglicama u Rijeci i Zagrebu.

U saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova pokrajine Šlezvig-Holštain (Schleswig-Holstien) za djecu izbjeglice osnovali su škole i medicinsku pomoć. Organizacija je dodatno posredovala u pronalaženju kumstva za djecu siročad. U Njemačkoj su se brinuli o bosanskim izbjeglicama, a ranjene izbjeglice dovodili na liječenje u Njemačku.

1993. godine Dr.Tantawi je svoje glavno polje djelovanja premjestio u Istočni Mostar, gdje je 1995. godine osnovao i registrovao zadužbinu.

Dr. Tantawi i njegova supruga Barbara (Baerbel) imaju dvije kćerke i četiri unučeta, svi žive u Njemačkoj.