Hutbe

Tuesday, 04 February 2014 16:18

Poslanikova praksa u našoj svakodnevnici

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِم Poslanikova praksa u našoj svakodnevnici   „Došao je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.“ (Tavbe, 128) Poslanik kaže:„Nije od nas onaj koji nije milostiv prema našim mladima (djeci) i ne pazi na prava naših starijih“ (Ahmed) Braćo i sestre u Islamu: Prošle hutbe sam govorio o ashabima Allahovog Poslanika, sa željom da nas podsjetim na te velikane koji su imali privilegiju da žive uz samog Poslanika, da uče od njega i da im on bude živi uzor.…