Aktivnosti Darulilm-a

Objekti Darul-Ilma Mostar:

I-Džamija sa pratećim prostorijama (3 kancelarije, dežurana, kuhinja, muška i ženska abdesthana, 4 učionice, biblioteka i priručni magacin)

II-.Zgrada preko puta džamije u kojoj je smješten:

- stan za imama,

- apartmana za vakifa (osnivača Fondacije) i gostujuće profesore,

- studentski dom za 26 studentica sa potrebnom infrastrukturom (kuhinje, toaleti, kupatila),

- tri sale za predavanja FHN-a sa toaletima,

- 6 kabineta uz sale i

- garaža za službeno vozilo.

U pomenutim zgradama su se odvijale ili odvijaju sljedeće aktivnosti:

I Džamija:

- redovno klanjanje svih namaza u džematu,

- redovno polusatno tumačenje kur'ana prije džume,

- redovne tribine o aktuelnim temama, sa gostima

- povremene promocije knjiga

- programi u povodu mubarek dana i noći

- redovna mektebska nastava sa velikim brojem polaznika

- kursevi arapskog pisma i učenja kur'ana po potrebi

- ispraćaji hadžija sa muftiluka mostarskog

- svakog Ramazana džamija je domaćin mostarskom mutekifu

Prateće prostorije:

- Šeriatska vjenčanja

- Karađozbegova medresa izvodila nastavu školske 1995-96 i 1996-97

- Kursevi informatike u saradnji sa Organizacijom hazreti Fatima

- Kursevi informatike u saradnji sa Fakultetom informacijskih tehnologija

- Nastava odsjeka za Islamsku vjeronauku pri Nastavničkom fakultetu od 1997.godine

- Stalno korištenje fonda biblioteke od strane učenika i studenata

- Kursevi arapskoj jezika

- Učionice se koriste konstantno kao čitaonice za studente

- Kurs Islama za napredne srednjoškolce od 1996-2005.godine

II Zgrada preko puta džamije

- Stan za imama uređen i usesljen 1999.godine

- Apartman za goste se koristi u svrhu povremenog boravka u Mostaru osnivača Fondacije      porodice Tantawi, a stalno za smještaj gostiju Fondacije, gostujućih profesora Univerziteta u dogovoru sa pojedinim fakultetima, za smještaj gostiju Islamske zajednice i gostiju od općeg interesa,

- U studentskom domu u saradnji sa nadležnim službama Univerziteta smješta se 26  studentica i cijele BiH,

- U salama se izvodila nastava fakulteta Informacijskih tehnologija, Nastavničkog fakulteta, Agromediteraskih kultura, a kabineti su korišteni za profesore prema odluci fakulteta

- Trenutno 1 salu koristi Nastavnički fakultet, a dvije sale i kabineti su na raspolaganju

Fakultetu humanističkih nauka

- Polaganje i oddbrana diplomskih radova pojedinih fakulteta

- Posebno mjesto i kabinet zauzima predmet Arapskog jezika kao i lektor koji organizira pored redovne nastave za tri godine fakulteta i kurseve arapskog jezika i za građanstvo

- Kurs Islama za napredne srednjoškolce se također odvija u ovim salama

 
III Aktivnosti Fondacije van vlastitog prostora:

- Organiziran odlazak na školovanje 40 učenica u Kairo u saradnji sa Fondacijom Ferid Hamis iz Egipta

- Organizirana posjeta uglednih profesora: prof.Šahid sa Univerziteta Al-Ashar iz Kaira i prof.Harb profesor na tursko-balkanološkom studiju , koji su održali predavanja u Mostaru i uspostavili kontakte sa predstavnicima naših obrazovnih institucija,

- Obezbjeđuje stipendije za pojedine studente

- Pomaže pojedine porodice u teškom materijalnom stanju,

- Materijalno pomaže rad Medžlisa I Z Mostar

- Materijalno pomaže rad Dječije igraonice pri Medžlisu I Z Stolac

- Novčano pomagali rad pojedinih škola i Univerziteta u Mostaru 1994. godine

- Pomagali u opremanju pojedinih škola na širem području Hercegovine

- Kupovali stoku za izbjeglice u okviru 4 projekta od 1993 - 1995

- Kompjuterski i kursevi šivanja za žene 1993 - 1996

- Uredili i održavali još dva objekta u saradnji sa I Z kao Mesdžide (Vrapčići i Kostajnica) koje su koristili muhadžiri dok je za tim bila potreba

-Redovno darivanje prve bebe rođene u Novoj hidžretskoj godini u Mostaru