O nama

Daruli-ilm ''Kuća znanja'' je zadužbina koju su 1995. godine u Mostaru osnovali Dr. Mahmud Tantawi i njegova supruga Barbara.

Ona obuhvata razne objekte koji se nalaze u Sjevernom logoru, pored Univerziteta ''Džemal Bijedić''.

1996. godine sagrađena je džamija ''Bosanski mudžahidi'', površine 400m2 i trenutno je najveća džamija u Mostaru.

Pored mesdžida nalazi se uprava Fondacije, kuhinja i društvene prostorije za uposlenike. U gornjem dijelu džamije su učionice i biblioteka koje koriste studenti i profesori, u njima se također održavaju kursevi računara.

Pored džamije 1999. godine je sagrađena još jedna zgrada u kojoj se sa jedne strane nalazi studenski dom za 25 studentica i prostorije za smještaj gostujućih profesora, a na drugoj strani zgrade nalaze se razni instituti, gdje se npr. održavaju kursevi arapskog i nastava arapskog studija.

Od 2011.godine došlo je do zatvaranja studentskog doma, zato što je iznađen adekvatniji prostor u gradu, odnosno izgrađen je studentski hotel gdje su smješteni i studenti i studentice iz ovog doma.

U istim prostorijama je u saradnji sa institucijama i ustanovama islamske zajednice u Mostaru pokrenut Centar za učenje kur'ana, koji daje izvanredne rezultate.